Zajímavosti ze života agapornisů

 

V České republice existuje specializovaný klub - Agapornis klub, který se zabývá chovem agapornisů. Kontaktní adresa je: p. V. Peterka, Vrchlického 38, 568 02 Svitavy.

 

Všechny druhy agapornisů hnízdí v dutinách stromu, s výjimkou agapornise oranžohlavého (Agpomis pullana). Tento druh hnízdí v termitištích, kde si vyhrabává hnízdní dutinu ve tvaru koule. S termity tito papoušci žijí ve vzájemném souladu.

 

V nejvyšší nadmořské výšce z celého rodu Agapornis žije agapornis etiopský (Agapornis taranto). Můžete se s ním setkat na Etiopské vysočině v nadmořské výšce mezi 1 200 až 3200 m.

 

Jediný druh agapornisů, který nebyl v minulosti ani v současné době úspěšné chován ani odchován, je agapornis zelenohlavý (Agapornis swinderniana). Je to druh papouška, který se specializuje pouze na zvláštní druh potravy (určitý druh fíku), a pokud jej nemá, uhyne.

 

Některé vědecké (latinské) názvy ptáků u papoušku rodu Agapornis vznikly zajímavým způsobem. Agapornis etiopský (Agapornis taranta) byl pojmenován cestovatelem Stanleyem podle průsmyku Taranta kde byl poprvé spatřen.

 

Nejdéle známým druhem agapornisů je agapornis oranžohlavý (Agapornis pullarius). V roce 1605 jej ve své knize Exoticorum libri decem popsal zoolog Carolus Clusius a označil jej názvem papoušek nejmenší.