Barnard zelený
Barnardius barnardi


 

Barnard zelený.

Barnard zelený, sameček.

Barnard zelený, samička.


Výskyt
Jihovýchodní Austrálie.
Velikost
Přibližně 32 až 34 centimetrů.
Rozlišování pohlaví
Samičky tohoto druhu mají matnější zbarvení a někdy jsou také menší než samečkové.
Povaha
Tento druh nejraději chováme v páru v samostatném výletu, případně ve společnosti jednoho či dvou neagresivních párů velkých papoušků. V hnízdním období se pár papoušků chová méně společensky. Chov více párů barnarda zeleného pohromadě vede k vzájemným potyčkám.
Chovatelská zařízení
Tyto papoušky chováme nejlépe v co nejdelším výletu (nejméně 4 metry), který je zhotovený z pevného materiálu. Šířka výletu není tolik důležitá, obvykle stačí 80 centimetrů.
Klimatické podmínky
Barnard zelený je poměrně odolný pták. Pokud má k dispozici výlet, který stojí na chráněném místě, a v něm dobře izolovaný krytý přístřešek, není přitápění v zimě za normálních okolností nutné.
Potrava
Jako základ dáváme těmto ptákům krmivo pro velké papoušky, které v hnízdním období doplňujeme vaječnou směsí. Zelené krmení jim dáváme pouze ve velmi malém množství. Abychom uspokojili jejich potřebu klovat, zásobíme ptáky pravidelně tenkými a čerstvými vrbovými větvičkami a čerstvými nestříkanými větvičkami mladých ovocných stromů. Vždy musí mít k dispozici dostatek gritu a písku na trávení, aby se mohli podle potřeby zásobit.
Denní činnost
Barnard zelený rád létá a musí k tomu dostávat příležitost. Má rád koupání. Tento papoušek umí být hlučný a má silný zobák, který velice rád používá.
Hnízdění
Pokud usilujeme o odchov barnarda zeleného, měli bychom si obstarat prokázaný pár. Tito ptáci mohou být totiž při výběru partnera velice vybíraví. Vytvořené páry si zůstanou věrní po celý život. Vhodná budka je asi 40 centimetrů vysoká a má průměr asi 25 cm.
Samička snáší 4 až 6 bílých vajec, na kterých sama sedí. Přibližně za 20 až 21 dnů se z nich vyklubou mláďata a asi za pět týdnů po vylíhnutí mláďata vylétají z budky. Potom je oba rodiče ještě nějakou dobu vodí a přikrmují.
Zhruba ve věku jednoho roku se ptáci mohou považovat za dospělé, ale na plně zbarvený dospělý šat si budou muset ještě delší dobu počkat. Větší počet snůšek za sezónu je u těchto ptáků neobvyklý.