Papoušek šedý ( Žako )
Psittacus erithacus

Papoušek šedý.


Výskyt
Rovníková Afrika.
Velikost
Přibližně 35 až 40 centimetrů.
Rozlišování pohlaví
Rozdíl mezi oběma pohlavími v zevnějšku není rozpoznatelný. Endoskopické vyšetření specializovaným veterinářem je jedinou jistotou.
Povaha
Papoušek šedý se chová společensky k jedincům stejného druhu, ale vůči menším, slabším ptákům se umí chovat velice nepříjemně. Papoušek šedý také nepatří do smíšené voliéry, ale chováme ho spíše v páru. Pokud je pták vychováván člověkem a je už od mládí zvyklý na lidskou společnost, dá se výborně ochočit. Typické pro žáka je, že si vybere jednoho člena rodiny, kterému dává najevo svou náklonnost. Tento „vyvolený" nemusí být přímo jeho ošetřovatel. Papoušek šedý může také projevovat nechuť k jednomu i více členům rodiny. Rozhodně se „nekamarádí" jen tak s každým.
Chovatelské zařízení
Papouška šedého můžeme umístit do prostorné venkovní voliéry s vnitřním úkrytem před mrazem. Nemá smysl voliéru osazovat zelení, protože veškeré rostliny okamžitě zničí svým zobákem.
Možností domova pro tohoto ptáka je také prostorná klec pro papoušky s mřížemi v horizontální poloze, papoušek však musí mít denně možnost si protáhnout nohy a křídla mimo klec.
 

Žako

Klimatické podmínky
Tyto ptáky můžeme nechat přezimovat v mírně vytápěném krytém přístřešku.
Potrava
Jako základ obvykle stačí kvalitní kompletní krmivo pro papoušky, eventuálně doplňované směsí minerálů a vitaminů. Jídelníček můžeme doplňovat ovocem a zeleninou.
Papoušek šedý také rád oklovává kukuřičné klasy. Vedle toho ho také pravidelně zásobíme čerstvými vrbovými větvičkami nebo větvičkami z ovocných stromů na klování. Vždy musí mít k dispozici grit a písek na trávení.
Denní činnost
Papoušek šedý je rozhodně nejlepším imi-tátorem. Naučí se napodobovat nejen spoustu slov i celé věty, ale také zpívat části melodií. Kromě toho je schopen naučit se imitovat také jiné zvuky od mňoukání kočky až po vrzání podlahy. Především pro tyto schopnosti patří papoušci šedí mezi nejoblíbenější papoušky chované v domácnostech. Papoušek šedý také rád šplhá a musíme mu k tomu dát příležitost. Kromě toho se nikdy nesmí nudit - hračky rozhodně nejsou vyhozené peníze. Papoušky chované v domácnostech denně rosíme vlažnou vodou.
Hnízdění
Odchov těchto papoušků není jednoduchý. Důležitý je klid a především vzájemná snášenlivost obou partnerů. Jako hnízdní budka se hodí dutý přírodní kmen s průměrným povrchem 30 x 40 centimetrů o výšce 70 centimetrů. Vletový otvor má průměr asi 12 centimetrů. Na dno můžeme položit silnou vrstvu navlhčené rašeliny nebo hoblin, ale také vrbové větvičky a kousky ztrouchnivělého dřeva, které si ptáci sami upraví a použijí na stavbu hnízda. Průměrná snůška je 3 až 5 bílých vajec, na kterých sedí samička asi po dobu 30 dnů. Ve věku dvou až tří měsíců mláďata vylétají z hnízda, ale ještě měsíc i déle je rodiče krmí a vodí. Světlá duhovka se u mláďat objeví okolo sedmi měsíců. Pohlavně zralá budou až ve čtyřech až pěti letech. V hnízdním období se mohou ptáci (dočasně) stát agresivními ke svému ošetřovateli.

Mladí jedinci papouška šedého.


Zajímavosti
Papoušek šedý se může dožít vysokého věku, hodně však záleží na celkové kondici, potravě, prostředí atd. Tento papoušek se dožívá až sedmdesáti let. Existují dva poddruhy papoušků šedých, které se chovají v mnohých domácnostech. Je to výše popsaný papoušek šedý (Psittacus erithacus erithacus) a dále jeho menší příbuzný papoušek liberijský (Psittacus erithacus timneh). Ten je o něco menší a jeho šedé zbarvení má tmavší odstín. Ocas u tohoto poddruhu není červený, ale tmavohnědý a ozobí je světlejší než u obyčejného papouška šedého.