ZDRAVÍ A NEMOC

 

Chceme-li mít zdravý chov je nutné dodržovat základní pravidla, jen tak můžeme předcházet nemocem.

Pravidelná hygiena a desinfekce chovatelského zařízení je důležitá, protože příznivě ovlivňuje výskyt nemocí v chovu. Pokud tyto zásady budeme dodržovat, omezíme tím možnost výskytu nemocí. Při desinfekci chovatelského zařízení zlikvidujeme zárodky onemocnění a tím zabráníme šíření a výskyt nemocí.

 

Nově získané papoušky umístíme do karanténních prostorů, tím oddělíme nové ptáky od našeho chovu a zabráníme případnému přenosu chorob do našeho chovu. Papoušky necháme v izolaci po dobu 14 až 28 dní, karanténu je nutné podstoupit z důvodu možného ohrožení zdravý jak chovaných papoušků tak i svého.

 

Rozeznat nemocného papouška od zdravého je možné dle určitých znaků, které nám dávají signály, že není vše v pořádku. Papoušek sedí na bidélku načepýřený, hlavu si schovává pod křídlo, přestane mluvit a je vůči vám netečný.

U chovných ptáku vás překvapí krotkost jindy bázlivého papouška pták přestane živě poskakovat a poletovat po chovatelském zařízeni a často sedí schoulený na zemi.

papoušek má kalné oči, zaslepené nosní dírky, zrychlené dýchání, je nápadně pohublý,nepřijímá potravu, hodně pije apod.

Papoušek, který má tyto příznaky, musí být okamžitě od ostatních ptáků oddělen,

abyste zabránili případnému dalšímu šíření onemocnění. Při jakémkoliv podezření

na nemoc se obraťte na veterinárního lékaře a nesnažte se ji léčit sami.